Bezpieczne

W 70 % włamań przez okno sprawcy wyważają skrzydło z ościeżnicy. Odpowiednie zabezpieczenia antywyważeniowe są w stanie udaremnić prawie połowę prób włamania.

Nasze okucia Roto NT zapewniają już w wersji podstawowej wysoki poziom zabezpieczeń antywyważeniowych, efektywnie przeciwdziałających włamaniom.

System ten pozwala na indywidualne łączenie w obwodzie okucia dodatkowych mechanicznych i elektronicznych elementów zabezpieczających – z możliwością uzyskania najwyższego poziomu ochrony przed włamaniem oraz takimi zagrożeniami jak pożar, ulatniający się gaz czy wyciek wody.

 • Europejskie Klasy Odporności Antywyważeniowej Okna (RC) 1-3:
 • Klasa odporności antywyważeniowej 1 (RC 1N)
 • Zabezpieczenie podstawowe przed próbami włamania przy użyciu siły, np. kopnięcie, naskoczenie
 • Klasa odporności antywyważeniowej 2 (RC 2 / RC 2N)
 • Zabezpieczenie przed użyciem narzędzi takich, jak: śrubokręt, szczypce, kliny
 • Klasa odporności antywyważeniowej 3 (RC 3)
 • Dodatkowe zabezpieczenie przed użyciem łomu

Preferowane sposoby włamań

sicherheit1_04

Próby sforsowania okien

sicherheit2_03

System ryglujący

Podstawowa zasada systemu ryglowania Roto NT polega na prostym uzupełnianiu okucia o zamknięcia środkowe z antywyważeniowymi rolkami ryglującymi i zaczepami antywyważeniowymi:

 • Zaczepy standardowe można łatwo i szybko wymienić na antywyważeniowe, ponieważ są takiej samej długości
 • Wymiana zaczepów bez konieczności zmiany elementów ryglujących
 • Wszystkie rodzaje rolek można łączyć z tymi samymi zaczepami
 • Wszystkie zaczepy mają taką samą oś otworów, dzięki czemu nie jest konieczne wykonywanie dodatkowych otworów, a po wymianie żadne otwory nie są widoczne
 • Na dolnej krawędzi skrzydła okucie wyposażone jest w standardzie w rolkę grzybkową, która zakotwicza się w zaczepie uchylno-rozwiernym. Dzięki temu dozbrajanie nie wymaga wielu dodatkowych elementów
 • Roto NT jest certyfikowanym okuciem, przebadanym wg normy DIN 18104-2 jako okucie antywyważeniowe do doposażania gotowych okien
 • Roto NT jest certyfikowanym okuciem, przebadanym wg normy DIN EN 1627-1630 do okien z profili PVC w klasie RC3 i do okien z profili drewnianych w klasie RC2
 • Brak widocznych elementów antywyważeniowych w porównaniu ze standardowymi produktami tego typu

Dostępne są następujące warianty rolek ryglujących. Antywyważeniowe rolki grzybkowe w połączeniu z zaczepami antywyważeniowymi zapewniają szczególnie wysoki poziom zabezpieczeń:

 • rolki ryglujące E: z regulacją docisku +/- 0,8 mm
 • rolki ryglujące P: antywyważeniowe rolki grzybkowe z regulacją docisku +/- 0,8 mm
 • rolki ryglujące V: antywyważeniowe rolki grzybkowe z regulacją w pionie +/- 0,8 i docisku +/- 0,8

W związku z dużym przesuwem rolek – 36 mm (optymalna głębokość zaryglowania) nawet linie produkujące okna o dużej tolerancji wymiarów są w stanie zagwarantować pewne ryglowanie rolki w zaczepie na ościeżnicy.

Dodatkowo płaskie prowadzenie rolki po listwie okucia minimalizuje ścieranie materiału pomiędzy profilem listwy okucia a ruchomą rolką ryglującą.

Przeciwbieżne zamknięcie środkowe

Przeciwbieżne zamknięcie środkowe skutecznie stawia czoło próbom sforsowania okna przez podważanie i przesuwanie okucia od zewnątrz.

 • Dwie grzybkowe rolki ryglujące zakotwiczają się jednocześnie po obydwu stronach zaczepu antywyważeniowego, co znacznie podnosi odporność na wyważenie
 • Odporne na zużycie, płaskie prowadzenie rolek po listwie okucia zapewnia lekkie działanie mechanizmu
 • Zalecamy ten inteligentny element okucia do stosowania w oknach na parterze i do piwnic

Stalowe rygle hakowe

By zapewnić maksymalne bezpieczeństwo i odporność antywłamaniową okien i drzwi balkonowych oferujemy w ramach modułowego systemu okuć Roto NT specjalne ryglehakowe ze stali, które spełniają te same wymogi zabezpieczeń, co drzwi wejściowe.

 • Rygle hakowe ze  stali hartowanej zakotwiczają się całkowicie w stabilnych stalowych zaczepach na ościeżnicy
 • Możliwość stosowania w okuciu jako element modułowy: również jako rozwórka i narożnik standardowy
 • Według statystyk policji drzwi balkonowe i wyjścia na taras są najbardziej zagrożone na atak ze strony włamywaczy, chronią skutecznie przed wyważeniem

Bezpieczne klamki

Bezpieczne klamki z kluczem z naszego klasycznego programu RotoLine i nowoczesnego RotoSwing zabezpieczają obwód okucia przed próbami przesunięcia przez podważanie od zewnątrz.Specjalny mechanizm klamki Secustik® przeciwdziała zmanipulowaniu jej od zewnątrz i przesunięcia okucia po obwodzie skrzydła przez podważanie od zewnątrz. Jest to najbardziej estetyczna forma zabezpieczenia okna – gdyż żaden mechanizm nie jest widoczny.

Bezpieczne okno do pokoju dziecka

Znakomitym rozwiązaniem do pokoju dziecka i do budynków użyteczności publicznej (głównie przedszkoli i szkół) jest nasze okucie okienne w technologii TiltFirst. Inteligentny mechanizm zabezpieczający ze specjalną klamką na klucz zamienia kolejność funkcji okna na „najpierw uchyl potem otwórz”. Jest to niezawodne zabezpieczenie przed otwarciem okna z jednoczesną możliwością uchylania go w celu wywietrzenia.

 • Skrzydło zostaje uchylone po przekręceniu klamki o 90° do położenia poziomego
 • Specjalna klamka z kluczem i wkładką bębenkową przeciwdziała jednocześnie dalszemu przekręceniu klamki o kolejne 90° w celu otwarcia okna na oścież
 • Tylko przy użyciu klucza można zwolnić blokadę otwarcia i przekręcić klamkę do góry
 • Jeśli po jakimś czasie okno miałoby zmienić swoją funkcję na tradycyjną, stosunkowo łatwo można usunąć blokadę wymieniając niektóre elementy okucia

Zabezpieczenia elektroniczne

W przypadku wysokich wymogów zalecamy uzupełnienie zabezpieczeń mechanicznych o elementy elektroniczne:

Roto MVS

W momencie przerwania pola magnetycznego, np. podczas otwarcia okna, gdy alarm jest uzbrojony, ukryty pod przylgą skrzydła czujnik wysyła sygnał do centrali systemu alarmowego.
Czujnik zbicia szyby do monitoringu powierzchni przeszklonych

Okno Projekt Okna Kraków - Autoryzowany dystrybutor okien Petecki.