Ciepły montaż

Soudal Window System – to system montażu i uszczelnienia okna, w którego skład wchodzą: piana poliuretanowa, taśmy paroizolacyjne, taśmy rozprężne, masy uszczelniające.

Punkt styku okna ze ścianą zewnętrzną stanowi miejsce szczególnie narażone na utratę ciepła i osadzanie się wilgoci, dlatego tak ważne staje się dobre usytuowanie oraz właściwe uszczelnienie  połączenia stolarki okiennej ze ścianą.

Soudal Window System umożliwia ciepły montaż (montaż warstwowy) stolarki otworowej, a tzn. trwałe i skuteczne uszczelnienie miejsc osadzenia okien w ościeżu w myśl ogólnej zasady: „Szczelniej od wewnątrz niż na zewnątrz”. To jedyna metoda zabezpieczenia piany przed wnikaniem wilgoci. Tylko sucha warstwa piany posiada odpowiednie parametry izolacyjne.

Ucieczka energii cieplnej przy nieprawidłowym uszczelnianie okna (zdjęcie robione kamerą termowizyjną pokazuje mostki termiczne):

o_sws1 o_sws2

Punkt styku okna ze ścianą zewnętrzną stanowi miejsce szczególnie narażone na utratę ciepła i osadzanie się wilgoci, dlatego tak ważne staje się dobre usytuowanie oraz właściwe uszczelnienie połączenia stolarki okiennej ze ścianą.

Ciepły montaż (montaż warstwowy) opiera się na zastosowaniu trzech warstw o ściśle określonych właściwościach. Tylko sucha warstwa izolacji zapewnia długotrwałą ochronę przed przemarzaniem i pleśnią.

o_sws3

Uszczelnienie wewnętrzne (taśma paroszczelna) stanowi „tarczę ochronną” dla warstwy izolacji termicznej, uniemożliwiając przenikanie do niej pary wodnej i wilgoci z wnętrza budynku.

Środkowa warstwa (piana montażowa) pełni rolę izolatora termicznego i akustycznego.

Uszczelnienie zewnętrzne (taśma paroprzepuszczalna) zabezpiecza przed wnikaniem wilgoci do wewnątrz, przy jednoczesnym umożliwieniu wyprowadzenia jej z wewnątrz budynku na zewnątrz.

Stosując ciepły montaż zapewniamy sobie nie tylko odpowiedni komfort cieplny, ale także przeciwdziałamy ewentualnemu zawilgoceniu materiałów izolacyjnych i konstrukcyjnych – konsekwencją czego może być pojawienie się pleśni w miejscu zespolenia okna z murem, a także przemarzanie ścian zimą.

KORZYŚCI

  • Czyste i zdrowe ościeże – bez pleśni i grzyba

Uszczelnienie okna wykonywane jest pianą poliuretanową, która charakteryzuje się bardzo dobrymi parametrami izolacyjności cieplnej. Materiał ten jest jednak nieodporny na działanie czynników zewnętrznych, niezabezpieczony ulega degradacji i traci swoje właściwości izolacyjne.

Jeśli dojdzie do zawilgocenia piany, np. w wyniku wnikania wody opadowej lub kapilarnego  podciągania wilgoci z zewnątrz, a także wnikania wilgoci z wewnątrz pomieszczeń, może dojść do powstania wielu usterek i nieprawidłowości.

Na glifach okiennych lub w miejscu styku okna z murem wewnątrz pomieszczenia pojawi się w wyniku przemarzania wilgoć, zacznie łuszczyć się farba, uwidoczni się czarny nalot, będący oznaką pleśni.

plesn1 plesn2_th
 Pleść i wilgoć na glifach okna – efekt zawilgocenia warstwy piany poliuretanowej

Skąd się bierze wilgoć w domu? Powstaje w wyniku naszej codziennej aktywności – pranie, zmywanie, gotowanie, oddychanie, hodowla roślin itp.

korzysci1 korzysci2 korzysci3
Ilość wilgoci przypadająca codziennie na różnej wielkości gospodarstwo domowe
2 osoby 3 osoby 4 osoby
8 litrów na dzień 12 litrów wody na dzień 14 litrów wody na dzień

 

Ciepły montaż zapewnia pełną ochronę przed wilgocią warstwie termoizolacyjnej znajdującej się w szczelinie pomiędzy ramą ościeżnicy okna a murem.

  • Sucha warstwa pianki – ograniczenie strat energii

Punkt styku okna ze ścianą zewnętrzną stanowi miejsce szczególnie narażone na utratę ciepła i osadzanie się wilgoci, dlatego tak ważne staje się dobre usytuowanie oraz właściwe uszczelnienie połączenia stolarki okiennej ze ścianą. Przy niedostatecznie trwałych i elastycznych połączeniach okna z murem dochodzi do rozszczelnień i powstawania mostków termicznych, a w konsekwencji niekontrolowanej ucieczce ciepła z wewnątrzpomieszczeń.

  • Mniejsze rachunki za ogrzewanie

Stosując ciepły montaż przyczyniamy się do wyeliminowania niekorzystnych zjawisk, których konsekwencją jest zawilgocenie warstwy izolacyjnej i przemarzanie ścian. Przeciwdziałamy w ten sposób powstawaniu mostków termicznych a tym samym niekontrolowanym stratom energii cieplnej. W oczywisty sposób wpływa to na ograniczenie naszych wydatków, związanych z ogrzaniem pomieszczeń mieszkalnych w okresie grzewczym.

SZCZELNIEJ WEWNĄTRZ NIŻ NA ZEWNĄTRZ

Zgodnie ze współczesnym stanem wiedzy (fizyka budowli) i praktyką budowlaną prawidłowe uszczelnienie złącza okiennego powinno być skonstruowane zgodnie z zasadą „szczelniej wewnątrz niż na zewnątrz”. Spełnienie tego założenia wymaga stworzenia trzech współpracujących ze sobą stref:

  • izolacji termicznej i akustycznej
  • uszczelnienia wewnętrznego
  • uszczelnienia zewnętrznego

cieplyLekceważone dotąd przez wykonawców uszczelnienia mają decydujący wpływ na jakość całego połączenia okno-ściana, ponieważ zawilgocona i przemrożona struktura warstwy termoizolacyjnej tworzy mostek termiczny, powodujący znaczne straty ciepła budynku.

1. USZCZELNIANIE WEWNĘTRZNE

Uszczelnienie wewnętrzne uniemożliwia przenikanie pary wodnej i wilgoci z wnętrza budynku do warstwy izolacji termicznej. Bariera paroizolacyjna musi być szczelna, co można uzyskać wykorzystując

SWS FOLIENBAND INSIDE – to elastyczna samoklejąca klejąca taśma pokryta specjalną włókniną umożliwiającą otynkowanie. Doskonale przyczepna do wszelkich podłoży budowlanych, w tym do tworzyw sztucznych. Występuje w kilku rozmiarach, zarówno z warstwą butylową na całej szerokości jak i w postaci dwucentymetrowej ścieżki klejącej.

2. IZOLACJA TERMICZNA I AKUSTYCZNA

Szczelina pomiędzy ościeżem a ościeżnicą powinna być całkowicie wypełniona sprężystym materiałem izolacyjnym, kompensującym ruchy ościeżnicy wynikające ze zmian temperatury lub wilgotności otoczenia. Najlepsze efekty wypełniające daje zastosowanie wysokiej jakości pianek poliuretanowych SOUDAFOAM – charakteryzujących się regularną strukturą komórkową, minimalną chłonnością wody, niskim współczynnikiem przewodzenia ciepła i krótkim czasem obróbki. W zależności od miejsca zastosowania i konstrukcji stolarki wykonawca może zastosować piankę o standardowej formule SOUDAFOAM GUN, ekonomiczną, wysokowydajną SOUDAFOAM MAXI (do 65 litrów przy swobodnym spienianiu), specjalistyczną piankę SOUDAFOAM LOW EXPANSION o niskiej rozprężalności i doskonałej izolacyjności akustycznej (Rstw 58dB) lub piankę SOUDAFOAM OKNA I DRZWI o obniżonej rozprężalności – zalecaną do uszczelnień wielokomorowych profili PCV. Oferowane pianki występują w puszkach 750 ml zarówno z tradycyjnym gwintem, jak i opatentowanym przez Soudal bagnetowym złączem typu CLICK. Specjalna formuła „zimowa” umożliwia pracę również w niskich temperaturach.

3. USZCZELNIENIE ZEWNĘTRZNE

Uszczelnienie zewnętrzne działa na zasadzie jednostronnie przepuszczającej membrany – dzięki temu zapobiega przenikaniu wody opadowej z zewnątrz do wnętrza szczeliny przy jednoczesnym umożliwieniu migracji pary wodnej w przeciwnym kierunku.

SWS FOLIENBAND OUTSIDE – elastyczna jedno lub dwustronnie klejąca folia wysoko paroprzepuszczalna pokryta włókniną umożliwiającą otynkowanie jest doskonałym rozwiązaniem uszczelnienia warstwy izolacyjnej w konstrukcjach bez węgarka. Warstwa butylu gwarantuje doskonałą przyczepność do wszelkich podłoży budowlanych.

SOUDABAND ACRYL – to poliuretanowa taśma impregnowana dyspersją akrylową charakteryzująca się długotrwałą doskonałą odpornością na działanie skrajnych warunków atmosferycznych. Stanowi również dodatkową izolację akustyczną. Szeroka gama wymiarów umożliwia zastosowanie taśmy w każdych warunkach. Ze względów praktycznych najczęściej stosowana jest w ścianach z węgarkiem.

Okno Projekt Okna Kraków - Autoryzowany dystrybutor okien Petecki.